Suresh Jayram

DOUBLE GAME

PRODUCTION NAME: AJINKYA GAURAV THEATERS AND KALA VAIBHAV PRODUCER: SIRISH JANORKAR DIRECTOR: ARUN NALAVADE SET DESIGNER: PRAKASH MAYEKAR CASTE: VARSHA USGAONKAR, AJIT KELKAR, SUNIL JADHAV, SMITA SARAVADE, SAGAR TALASHILKAR

RAHU-KETU

PRODUCTION NAME: RANGDHARA PRODUCER: DATTATRAY KAPADI AND UNITY-PUNE DIRECTOR: ARVIND JOSHI SET DESIGNER: VIJAY KAPADIA MUSIC: SAROSH BHABHA CASTE: VIKRAM GOKHALE, RAMESH BHATKAR, VILAS RAJ, JUEELI DEUSKAR

DOUBLE DECKER

PRODUCTION NAME: NATYA SUMAN PRODUCER: BHAVANABAI DIRECTOR: SHASHIKANT NIKATE SET DESIGNER: BABA PARSEKAR CASTE: SHASHIKANT NIKATE, BHAVANA , RUHI BERDE, SHEKHAR NAVARE, NALINI KANETKAR, RAVINDRA BERDE, SWATI BOHLEKAR, LAXMIKANT BERDE

LAILA O LAILA

PRODUCTION NAME: KALA VAIBHAV PRODUCER: MOHAN TONDWALKAR DIRECTOR: SHASHIKANT NIKATE SET DESIGNER: BABA PARSEKAR CASTE: SHASHIKANT NIKATE, KISHOR PRADHAN, SHOBHA PRADHAN, PRAKASH INAMDAR, NAYAN INAMDAR, NAYANA AAPTE

BAISAHEB

PRODUCTION NAME: KALA VAIBHAV PRODUCER: MOHAN TONDWALKAR DIRECTOR: ARWIND JOSHI SET DESIGNER: VIJAY KAPADIA CASTE: SHASHIKANT NIKATE, SUDHA KARMARKAR, PRAKASH INAMDAR, ANITA BARDE, VIJAY SALVI, MAHESHWARI CHAITANYA

CHOR BAZAAR

PRODUCTION NAME: PURNIMA THEATERS MUSIC: NANDU BHENDE DIRECTOR: AATMARAM BHENDE SET DESIGNER: V. M. SAHEB CASTE: AATMARAM BHENDE, MANORAMA VAGALE, ANANDA NANDOSKAR, SULABHA GHANEKAR, SIRISH KARNIK, SUMANT MASTKAR, SATISH RAJMACHIKAR, GIRISH VAZKAR, NAYANTARA

LAPANDAV

PRODUCTION NAME: KALA VAIBHAV PRODUCTION PRODUCER: MOHAN TONDWALKAR DIRECTOR: ARVIND THAKKAR SET DESIGNER: BABA PARSEKAR CASTE: SATISH DUBHASHI, AVINASH MASUREKAR, SUDHIR JOSHI, RADHIKA KADAM, ARUNDHATI RAO, ROHINI HATTANGADI

Scroll to Top