CHOR BAZAAR

20230810_213346

CHOR BAZAAR

PRODUCTION NAME: PURNIMA THEATERS

MUSIC: NANDU BHENDE

DIRECTOR: AATMARAM BHENDE

SET DESIGNER: V. M. SAHEB

CASTE: AATMARAM BHENDE, MANORAMA VAGALE, ANANDA NANDOSKAR, SULABHA GHANEKAR, SIRISH KARNIK, SUMANT MASTKAR, SATISH RAJMACHIKAR, GIRISH VAZKAR, NAYANTARA

Scroll to Top