BAISAHEB

20230810_220849

BAISAHEB

PRODUCTION NAME: KALA VAIBHAV

PRODUCER: MOHAN TONDWALKAR

DIRECTOR: ARWIND JOSHI

SET DESIGNER: VIJAY KAPADIA

CASTE: SHASHIKANT NIKATE, SUDHA KARMARKAR, PRAKASH INAMDAR, ANITA BARDE, VIJAY SALVI, MAHESHWARI CHAITANYA

Scroll to Top