RAHU-KETU

20231014_172854

RAHU-KETU

PRODUCTION NAME: RANGDHARA

PRODUCER: DATTATRAY KAPADI AND UNITY-PUNE

DIRECTOR: ARVIND JOSHI

SET DESIGNER: VIJAY KAPADIA

MUSIC: SAROSH BHABHA

CASTE: VIKRAM GOKHALE, RAMESH BHATKAR, VILAS RAJ, JUEELI DEUSKAR

Scroll to Top