SHADYANTRA

20240228_144844

SHADYANTRA

PRODUCTION NAME: YASHODEEP THEATERS

PRODUCER: VILAS PARAB

DIRECTOR: PRAKASH BUDDHISAGAR

SET DESIGNER: ANANT WALAWALKAR

CASTE: SAVITA PRABHUNE, CHANDU PARKHI, SUJATA KANGO, PUJA PAWAR, SANDEEP MEHTA, KIRAN KARMARKAR, ANANT VARTAK, PRAMODINI KADAM, DR. GIRISH OAK, RAMESH BHATKAR

 

PRODUCTION NAME: SHRI MANIK PRABHU

PRODUCER: SHASHIKANT KURHADE

DIRECTOR: PRAKASH BUDDHISAGAR

SET DESIGNER: BAL MOGHE

CASTE: ASHOK SHINDE, HARSHADA KHANVIKAR, MAITHILI JAYKAR, PRAKASH BUDDHISAGAR, RAMESH BHATKAR

PRODUCTION NAME: ANISHA CREATIONS AND MALHAR

 

PRODUCER: MILIND ANANT MORE

DIRECTOR: ARUN NALAWADE

SET DESIGNER: PRAKASH MAYEKAR

LIGHTS: RAJAN TAMHANE

COSTUMES: PURNIMA OAK

CASTE: SEEYA PATIL, SUCHIT JADHAV, SUDESH MHASILKAR, RUSHIKESH DALI, VASANTIKA VALAKE, PRAGATI GHANEKAR, KEVALANAND BARVE, DEVENDRA WAGHMARE, MADHURI JOSHI, RAMESH BHATKAR

Scroll to Top