SHADYANTRA – YASHODEEP THEATERS

20240228_144844

SHADYANTRA – YASHODEEP THEATERS

PRODUCTION NAME: YASHODEEP THEATERS

PRODUCER: VILAS PARAB

DIRECTOR: PRAKASH BUDDHISAGAR

SET DESIGNER: ANANT WALAWALKAR

CASTE: SAVITA PRABHUNE, CHANDU PARKHI, SUJATA KANGO, PUJA PAWAR, SANDEEP MEHTA, KIRAN KARMARKAR, ANANT VARTAK, PRAMODINI KADAM, DR. GIRISH OAK, RAMESH BHATKAR

Scroll to Top