SHADYANTRA – SHRI MANIK PRABHU

20240228_144844

SHADYANTRA – SHRI MANIK PRABHU

PRODUCTION NAME: SHRI MANIK PRABHU

PRODUCER: SHASHIKANT KURHADE

DIRECTOR: PRAKASH BUDDHISAGAR

SET DESIGNER: BAL MOGHE

CASTE: ASHOK SHINDE, HARSHADA KHANVIKAR, MAITHILI JAYKAR, PRAKASH BUDDHISAGAR, RAMESH BHATKAR

PRODUCTION NAME: ANISHA CREATIONS AND MALHAR

Scroll to Top