SHADYANTRA – MILIND ANANT MORE

20240228_144844

SHADYANTRA – MILIND ANANT MORE

PRODUCER: MILIND ANANT MORE

DIRECTOR: ARUN NALAWADE

SET DESIGNER: PRAKASH MAYEKAR

LIGHTS: RAJAN TAMHANE

COSTUMES: PURNIMA OAK

CASTE: SEEYA PATIL, SUCHIT JADHAV, SUDESH MHASILKAR, RUSHIKESH DALI, VASANTIKA VALAKE, PRAGATI GHANEKAR, KEVALANAND BARVE, DEVENDRA WAGHMARE, MADHURI JOSHI, RAMESH BHATKAR

Scroll to Top