OLAKH NA PALAKH

20240228_152151

OLAKH NA PALAKH

PRODUCTION NAME: PRASHANT DAMLE FAN FOUNDATION

PRODUCER: PRASHANT DAMLE

DIRECTOR: MANGESH KADAM

SET DESIGNER: PRASAD WALAWALKAR

MUSIC: ASHOK PATKI

LIGHTS: KISHOR INGLE

MANAGEMENT: MANGESH KAMBLI

CASTE: PRASHANT DAMLE, MANGESH KADAM, PURNIMA TALWALKAR, PARI TELANG

Scroll to Top