MI CHIRANJIV

20240228_145641

MI CHIRANJIV

PRODUCTION NAME: ASHTAVINAYAK AND KANCHAN PRODUCTION

PRODUCER: DIGAMBER MUMBARKAR

DIRECTOR: MANGESH KADAM

LIGHTS & SET DESIGNER: PRADEEP MULYE

CASTE: SHEKHAR NAVARE, DR, UTKARSHA NAIK, SUHAS PALSHIKAR, CHANDU PARKHI

Scroll to Top