KAY GHADLA TYA RATRI

20240228_150058

KAY GHADLA TYA RATRI

PRODUCTION NAME: SHRADDHA THEATERS

PRODUCER: VASANT PATIL

DIRECTOR: PRAKASH SOHONI

SET DESIGNER: SAKHARAM BHAVE

LIGHTS: PRAKASH SOHONI

CASTE: LEENA BHAGWAT, AJAY VADHAVKAR, JAGATKUMAR PATIL, KSHAMA VAIDYA, PRAKASH BUDDHISAGAR, SANJAY MONE

Scroll to Top