KADHI GHARI KADHI SHEJARI

20240228_151159

KADHI GHARI KADHI SHEJARI

PRODUCTION NAME: NATYA MANDAR

PRODUCER: RAJARAM SHINDE

DIRECTOR: MANDAR SHINDE

SET DESIGNER: PRADEEP PATIL

MUSIC: MAHESH NAIK

LIGHTS: SHEETAL TALPADE

CASTE: BHUSHAN GHADI, CHANDRAKANT MORE, ANIL SHINDE, VISHAL TAWDE, RADHIKA PATKI, RASHMI SOLANKI, TEJASWEE PATIL, MAUSHAMI TONDWALKAR

Scroll to Top