CHAL KAHITARICH KAY

20240228_144655

CHAL KAHITARICH KAY

PRODUCTION NAME: MAHALAXMI AND RANG GANDHA

DIRECTOR: PRAKASH BUDDHISAGAR

SET DESIGNER: ANANT WALAWALKAR

CASTE: PRASHANT DAMALE, PRADIP PATWARDHAN, ANAND ABHYANKAR, PRIYANKA, PRITI SHROFF

 

PRODUCTION NAME: RANG GANDHA

DIRECTOR: PRAKASH BUDDHISAGAR

SET DESIGNER: PRASAD WALAWALKAR

CASTE: PRADIP PATWARDHAN, SATISH SALGARE, SANDHYA GANGURDE, NEELAM SHIRKE, BHARAT JADHAV

Scroll to Top