CHAL KAHITARICH KAY – MAHALAXMI AND RANG GANDHA

20240228_144655

CHAL KAHITARICH KAY – MAHALAXMI AND RANG GANDHA

PRODUCTION NAME: MAHALAXMI AND RANG GANDHA

DIRECTOR: PRAKASH BUDDHISAGAR

SET DESIGNER: ANANT WALAWALKAR

CASTE: PRASHANT DAMALE, PRADIP PATWARDHAN, ANAND ABHYANKAR, PRIYANKA, PRITI SHROFF

Scroll to Top